Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Predmetnik 2023

Predmetnik 1. letnika

Naziv predmeta KT
Zdravstvena nega in raziskovanje 9
Etika in filozofija zdravstvene nege 3
Promocija zdravja in načela poučevanja 7
Anatomija, fiziologija in patologija 6
Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 23
Mikrobiologija s parazitologijo 3
Psihologija 3
Izbirni predmet 1 3
Izbirni predmet 2 3
Skupaj 60

Predmetnik 2. letnika

Naziv predmeta KT
Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo12
Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino15
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah5
Diagnostično – terapevtski program7
Supervizija3
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi3
Prehrana in dietetika3
Javno zdravje3
Zdravstvena in socialna zakonodaja3
Izbirni predmet 33
Izbirni predmet 43
Skupaj60

Predmetnik 3. letnika

Naziv predmetaKT
Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo16
Zdravstvena nega in mentalno zdravje8
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom10
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu11
Organizacija dela v zdravstveni negi3
Sociologija zdravja in bolezni3
Izbirni predmet 53
Izbirni predmet 63
Diplomski izpit3
Skupaj60

Izbirni predmeti

Naziv predmeta
Načini komuniciranja v zdravstveni negi
Varno delovno okolje v zdravstveni negi
Angleški strokovni jezik
Nemški strokovni jezik
Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo
Paliativna oskrba
Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo
Intenzivna medicina in nega bolnika na intenzivnem oddelku
Kakovost in varnost v zdravstvu
Z dokazi podprta zdravstvena nega
Urgentna medicina
Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z duševno motnjo
Holistični model zdravstvene obravnave
Zdravstvena pismenost
Izbirni predmeti: 14

Iščite po spletnem mestu

Skip to content