Paliativna oskrba

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Zaposlitvene možnosti

Glede na organizacijo zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki poteka na treh ravneh, primarni, sekundarni in terciarni ravni, so potrebe po ustrezno usposobljenih izvajalcih paliativne oskrbe, velike že sedaj, v prihodnosti pa bodo gotovo še naraščale. Paliativna oskrba se lahko, v skladu z Državnim programom paliativne oskrbe, izvaja tako na pacientovem domu, bolnišnicah, v negovalnih ustanovah, izvajalcih institucionalnega varstva v dnevnih ali celodnevnih oblikah ali v hospicu. Na vseh teh navedenih področjih potrebujejo dodatno usposobljene strokovnjake s področja paliativne oskrbe, zato so zaposlitvene možnosti dobre.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content