Paliativna oskrba

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Vpis paliativna oskrba

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba, se lahko vpiše, kdor je:

  • končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija);
  • končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija);
  • končal enovit magistrski študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna medicina) v obsegu 360 ECTS oz. univerzitetni študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna medicina), sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;
  • končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega v obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskih programom v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), v obsegu 240 ECTS;
  • končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokošolski študijski program v obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskim programom v 60 ECTS) z drugih sorodnih strokovnih področij (drugi zdravstveni programi, socialno delo, psihologija, teologija) sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS.
 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

a) povprečno oceno predhodnega študija (80 % točk) in na doseženo oceno diplomskega oz. projektnega dela v predhodnem izobraževanju (20 % točk);

 

b) povprečno oceno študija predhodnega študija, v kolikor diplomant predhodnega študijskega programa ni zaključil s pisnim izdelkom (diplomsko delo, projektna naloga, … idr.) (100 % točk).

 

V primeru, da diplomant glede na točko a) zaključi pisni izdelek brez ocene, se pri izbiri upošteva kriteriji iz točke b).

Postopek prijave

Prijavni rok za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/25:
1. 6. do 20. 9. 2024.

 

Prijave potekajo  preko portala eVŠ, kjer so objavljena tudi natančnejša navodila. V primeru težav lahko kontaktirate EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki). Za pomoč smo dosegljivi tudi na fakulteti, in sicer na telefonski številki 03 428 79 00 ali na e-naslovu info@fzvce.si.

Informativni dnevi

  • četrtek, 30. 5. 2024, ob 16. uri, v spletni obliki;
  • četrtek, 5. 9. 2024, ob 16. uri, v prostorih fakultete na Mariborski cesti 7, Celje (1. nadstropje).

Najpogostejša vprašanja

Vsebina

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content