Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Tutorstvo

Namen tutorskega sistema na FZVCE je:

 • olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,
 • nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost,
 • graditi partnerski odnos med študenti in visokošolskimi učitelji/sodelavci ter institucijo kot celoto v skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
 •  z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija,
 •  spodbujati študente k dodatnim obštudijskim dejavnostim in izmenjavam študentov preko programa mobilnosti Erasmus+. 

 

Tutorski sistem sestavljajo:

 • Komisija za tutorstvo
 • Koordinator tutorjev
 • Tutor študent
  • Uvajalni tutor
  • Predmetni tutor
 • Tutorand (študent)

 

Tutorstvo izvajajo tudi visokošolski učitelji/sodelavci v okviru razpisanih govornih ur. Slednji izvajajo po potrebi tudi predmetno tutorstvo.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content