Paliativna oskrba

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Predmetnik 2023

Predmetnik 1. letnika

Naziv predmetaKT
Paliativna oskrba6
Paliativna oskrba v primarnem zdravstvenem varstvu4
Zdravstvena gerontologija5
Medpoklicno sodelovanje v paliativni oskrbi3
Kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja8
Holistična obravnava neozdravljivo bolnih4
Obvladovanje bolečine in ostalih simptomov v paliativni oskrbi5
Terapevtska komunikacija in etične dileme v paliativni oskrbi6
Spoprijemanje z izgubo in žalovanje: psihološki vidiki5
Paliativna oskrba otrok in mladostnikov4
Klinično usposabljanje I10
Skupaj60

Predmetnik 2. letnika

Naziv predmetaKT
Proces umiranja in dostojna smrt v zadnjih dnevih življenja5
Klinična supervizija4
Neformalna oskrba in prostovoljska dejavnost3
Pravni vidiki zdravstvenega in socialnega varstva3
Izbirni predmet 15
Izbirni predmet 25
Izbirni predmet 35
Zdravstvene tehnologije v paliativni oskrbi3
Klinično usposabljanje II7
Magistrsko delo20
Skupaj60

Izbirni predmeti

Naziv predmeta
Paliativna oskrba pacientov z demenco
Prehrana v paliativni oskrbi
Duhovnost v paliativni oskrbi
Na dokazih utemeljena paliativna oskrba
Integrirana paliativna oskrba
Skupaj 5

Iščite po spletnem mestu

Skip to content