Organiziranost

Organiziranost

FZVCE je že od začetka svojega delovanja ter s pridobitvijo Erasmus listine za terciarno izobraževanje, z organizacijo in izvedbo mobilnostih in s sodelovanjem v mednarodnih projektih nakazala svojo usmeritev v mednarodni prostor in evropsko sodelovanje.

 

Uspešno krepimo sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami s področja zdravstva in zdravstvene nege ter si prizadevamo pridobiti sredstva na različnih razpisih, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje in s tem študentom, visokošolskim učiteljem ter ostalim zaposlenim zagotavljali tako informacijsko kot tudi finančno podporo pri mednarodni izmenjavi.

Študente spodbujamo, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini in si s tem pridobijo pomembna sodobna znanja in mednarodne izkušnje, kar jih pripravi na boljše in lažje življenje ter delo v spreminjajočem se svetu. Prav tako spodbujamo visokošolske učitelje, da sodelujejo v mednarodnih izmenjavah in mednarodnih projektih, saj s tem prispevajo k izmenjavi znanja, izkušenj, idej in primerov dobre prakse.

 

V okviru Fakultete za zdravstvene vede v Celju deluje mednarodna pisarna, ki skrbi za promocijo in organizacijo mednarodne mobilnosti oziroma izmenjav študentov in zaposlenih (tako domačih kot tujih). Pisarna ureja formalnosti izmenjave in nudi informacije in pomoč pri sami realizaciji mobilnosti.

 

Najpomembnejše naloge mednarodne pisarne fakultete so:

  • promocija programa Erasmus+,
  • sklepanje medinstitucionalnih sporazumov s tujimi institucijami,
  • organizacija mednarodne mobilnosti študentov in osebja,
  • izmenjava izkušenj in dobrih praks s tujimi institucijami,
  • organizacija mednarodnih poletnih šol,
  • promocija fakultete v tujini,
  • sodelovanje pri mednarodnih projektih.
 
 

Kontakt mednarodne pisarne:

mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.
tel. št. 03/428 79 07
e-mail: international@fzvce.si

 

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 13.30 do 15.30 ure.

Vse zainteresirane vabimo, da nas s svojimi vprašanji ali predlogi tudi osebno obiščete, saj vam bomo z veseljem prisluhnili in posredovali želene informacije.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content