Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Opis programa

Trajanje študija

3 leta

(6 semestrov)

Št. kreditnih točk

180 KT

po ECTS

Strokovni naslov

diplomirana medicinska sestra (VS)/ diplomirani zdravstvenik (VS)

dipl. m. s. (VS)/dipl. zn.(VS)

Glavne informacije

Naslov/ime študijskega programa: Zdravstvena nega
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski – visokošolski strokovni program
Strokovni naslov: diplomirana medicinska sestra (VS)/diplomirani zdravstvenik (VS)
Kratica strokovnega naslova: dipl. m. s. (VS)/dipl. zn.(VS)
Trajanje študija: 3 leta (180 KT)
Raven SOK: 7
Raven EOK: 6
Raven EOVK: Prva stopnja

Način in oblike izvajanja študija: Študijski program se izvaja kot redni in izredni študij.

 

Izredni študij je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.

 

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice (2005/36/ES in 2013/55/EU) ter smernicami Bolonjske deklaracije.

Klinično usposabljanje

Skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega programa, delež kliničnega usposabljanja v študijskem programu Zdravstvena nega obsega2300 ur. Obravnavano je z enako pomembnostjo in pozornostjo kot teoretični del študijskega programa.

 

Klinično usposabljanje se izvaja v učnih zavodih visoke šole na različnih strokovnih področjih, skladno s predmetnikom. Vsi zavodi, s katerimi sklepamo pogodbe o izvajanju kliničnega usposabljanja, imajo status učnega zavoda pri Ministrstvu za zdravje RS. Pogodbe o sodelovanju imamo sklenjene s 48 učnimi zavodi v savinjski in sosednjih regijah.

 

S ciljem izvajanja kakovostne izvedbe kliničnega usposabljanja, kot izredno pomembne sestavine študijskega programa, VZŠCE redno izvaja strokovno usposabljanje kliničnih mentorjev za delo s študenti, kjer jih seznanimo s cilji in vsebinami na posameznem področju kliničnega usposabljanja, predvidenimi študijskimi rezultati ter metodami dela.

Laboratorijske vaje

V sodobno opremljenih specialnih učilnicah za zdravstveno nego se študenti v okviru laboratorijskih vaj predhodno usposobijo za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v kliničnem okolju. Na laboratorijskih vajah študenti, poleg povezovanja teorije s prakso, razvijajo celosten pristop k obravnavi pacientov in timsko delo.

Diplomski izpit

Študenti ob zaključku izobraževanja opravljajo diplomski izpit, ki enakovredno nadomešča diplomsko delo in je ovrednoten s 6 kreditnimi točkami.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content