Poslanstvo in vizija

Boljše zdravje družbe

Kakovost in napredek zdravstvene nege sta v največji meri odvisni od zaposlenih v njej. Prav zato si Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (FZVCE) prizadeva izboljšati zdravje družbe s pomočjo doseganja odličnosti in inovativnega študija na področju vodenja, raziskovanja in prakse v zdravstveni negi. FZVCE izvaja akreditiran visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega ter si prizadeva postati sooblikovalka razvoja na znanstvenem in strokovnem nivoju ved, ki so povezane z zdravstveno nego. Z lastno odličnostjo bomo prispevali h kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, še posebej na območju Savinjske (statistične) regije in tako prispevali k razvoju univerze na tem območju.

 

Prav zato je poslanstvo FZVCE

  • kakovostno izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov;
  • načrtovanje in razvoj študijskih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvenih ved;
  • zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med visokošolskimi učitelji, študenti in strokovnjaki iz kliničnega okolja;
  • ustvarjanje pogojev za profesionalni in osebni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih služb;
  • družbeno odgovorno delovanje.

 

Vizija Fakultete za zdravstvene vede v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju bo izobraževalna, znanstveno raziskovalna mednarodno prepoznavna ustanova na področju zdravstvenih ved z visokimi standardi kakovosti.

 

Vrednote Fakultete za zdravstvene vede v Celju

  • znanje,
  •  kakovost,
  • družbena odgovornost 

 

Strategija razvoja FZVCE za obdobje 2019 – 2023 je bila obravnavana na organih FZVCE in sprejeta na seji Senata VZŠCE dne 7. 11. 2018 in na seji Upravnega odbora dne 14. 11. 2018.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content