Pravilniki, akti in dokumenti

Pravilniki, akti in dokumenti

Statut

Strategija razvoja FZVCE

Poslovniki

Pravilniki

Dokument o izgradnji in razvoju  knjižnične zbirke

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev

Letna poročila

Letni programi dela

Merila za razporejanje letnih sredstev

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content