Organi fakultete

Organi fakultete

Dekan:
izr. prof. dr. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne med. in spec. intenzivne med.

Akademski zbor FZVCE:
Akademski zbor FZVCE predstavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu visoke šole. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki predstavljajo najmanj petino članov akademskega zbora.

Predsednica akademskega zbora: izr. prof. dr. Bojana Filej

Senat FZVCE:

 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik;
 • izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič;
 • pred. Matej Marinšek;
 • pred. mag. Franc Vindišar;
 • izr. prof. dr. Bojana Filej;
 • predstavnici Študentskega sveta FZVCE: Ana Lojen in Nedžada Joldić.

 

Komisije v sestavi senata

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • viš. pred. dr. Andreja Hrovat Bukovšek (predsednica);
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • pred. Barbara Smrke;
 • Alenka Presker Planko;
 • Marjana Gole, predstavnica študentov.

Komisija za diplomske zadeve:

 • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek  (predsednica);
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič.

Komisija za kakovost:

 • izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič;
 • izr. prof. dr. Bojana Filej;
 • pred. mag. Franc Vindišar;
 • mag. Jerneja Meža;
 • Hanka Bešić, predstavnica študentov.

Komisija za izvolitve v nazive:

 • prof. dr. Radko Komadina (predsednik);
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik.

Komisija za založništvo:

 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • prof. dr. Štefan Grosek;
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik.

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:

 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik (predsednica);
 • izr. prof. dr. Bojana Filej;
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga.

Komisija za tutorstvo:

 • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek (predsednica);
 • Alenka Presker Planko;
 • Marjana Gole, predstavnica študentov, koordinatorka tutorjev.

Upravni odbor FZVCE:

 • prim. Jana Govc Eržen, predstavnica ustanovitelja (predsednica UO FZVCE);
 • Bojana Mazil Šolinc, predstavnica regijskih zdravstvenih zavodov;
 • dr. Tanja Kovač, predstavnica ustanovitelja;
 • Katja Pogelšek Žilavec, predstavnica ustanovitelja; (namestnica predsednice UO)
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, predstavnica zaposlenih;
 • Alenka Presker Planko, predstavnica zaposlenih;
 • Tamara Brodarič, predstavnica Študentskega sveta FZVCE.

Študentski svet FZVCE:
Predstavniki študijskega programa Zdravstvena nega:

 • Aleš Jelenc, predstavnik študentov 1. letnika;
 • Hanka Bešić, predstavnica študentov 1. letnika;
 • Ana Lojen, predstavnica študentov 1. letnika, podpredsednica Študentskega sveta FZVCE;
 • Marjana Gole, predstavnica študentov 2. letnika, predsednica Študentskega sveta FZVCE;
 • Tjaša Lesjak, predstavnica študentov 2. letnika;
 • Flora Selmanaj, predstavnica študentov 2. letnika;
 • Nedžada Joldić, predstavnica študentov 3. letnika;
 • Tamara Brodarič, predstavnica študentov 3. letnika;
 • Saša Hamar, predstavnica študentov 3. letnika.

Predstavnica študijskega programa Paliativna oskrba:

 • Jerneja Raduha.
Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content