Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Napredovanje v višji letnik

Pogoji za napredovanje v drugi letnik študijskega programa Zdravstvena nega

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če zbere 45 kreditnih točk 1. letnika. Obvezno mora opraviti izpite iz:

  • Metod kvantitativnega in kvalitativnega raziskovanja (10 ECTS),
  • Integriranega pristopa in zdravstveno socialne oskrbe (4 ECTS),
  • Ocene zdravstvenega stanja in klinično odločanje (5 ECTS),
  • Holističnega pristopa v obravnavi človeka (5 ECTS).

Ostale informacije

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom druge stopnje, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik (30 ECTS). Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in Statuta FZVCE.

 

Če študent ne zbere 45 ECTS, lahko napreduje izjemoma, če upravičene razloge izkaže z dokazili. O tovrstnem napredovanju odloča Komisija za študijske zadeve FZVCE na podlagi ustreznega pravilnika.

 

Pogoji za pripravo in zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje so opredeljeni v Pravilniku o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na FZVCE.

 

Študentu, ki pri študiju dosega nadpovprečne rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje in zaključek študija, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme Senat FZVCE na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisije za študijske zadeve FZVCE.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content