Paliativna oskrba

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Napredovanje v višji letnik

Pogoji za napredovanje po študijskem programu Paliativna oskrba

Študent napreduje v 2. letnik magistrskega študijskega programa, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS. Za vpis v drugi letnik mora študent obvezno opraviti obveznosti pri predmetih Paliativna oskrba, Zdravstvena gerontologija ter Kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja.

 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom druge stopnje, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik (30 ECTS). Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in Statuta FZVCE.

 

Če študent ne zbere 45 ECTS, lahko napreduje izjemoma, če upravičene razloge izkaže z dokazili. O tovrstnem napredovanju odloča Komisija za študijske zadeve FZVCE na podlagi ustreznega pravilnika.

 

Pogoji za pripravo in zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje bodo opredeljeni v pravilniku, ki ga sprejme Senat FZVCE.

 

Študentu, ki pri študiju dosega nadpovprečne rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje in zaključek študija, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme Senat FZVCE na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisije za študijske zadeve FZVCE.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content