Paliativna oskrba

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Napredovanje v višji letnik

Pogoji za napredovanje po študijskem programu Paliativna oskrba

Študent napreduje v 2. letnik magistrskega študijskega programa, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS. Za vpis v drugi letnik mora študent obvezno opraviti obveznosti pri predmetih Paliativna oskrba, Zdravstvena gerontologija ter Kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom druge stopnje, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik (30 ECTS). Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in Statuta FZVCE.

Če študent ne zbere 45 ECTS, lahko napreduje izjemoma, če upravičene razloge izkaže z dokazili. O tovrstnem napredovanju odloča Komisija za študijske zadeve FZVCE na podlagi ustreznega pravilnika.

Pogoji za pripravo in zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje so opredeljeni v Pravilniku o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na FZVCE.

Študentu, ki pri študiju dosega nadpovprečne rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje in zaključek študija, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme Senat FZVCE na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisije za študijske zadeve FZVCE.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content