Mednarodne poletne šole

Poletne šole na FZVCE

Poletna šola 2023

REFLECT, REPLENISH, RENEW – A WORD OF OPPORTUNITIES

Mednarodna poletna šola v letu 2023 je potekala pod naslovom »Reflect, replenish, renew – a word of opportunities«, in sicer od 29. maja do 2. junija 2023 v okviru programa Erasmus + Krajši intenzivni programi.

 

Potekala je na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju in je bila namenjena študentom in strokovnjakom s področja zdravstvene nege in drugih sorodnih področij. V okviru poletne šole  je za študente zdravstvenih ved s Hrvaške (Zdravstveno veleučilište Zagreb), Poljske (Medical University of Lublin) in Švedske (Malmö University) potekala vrsta zanimivih predavanj in delavnic na temo zdravstvene pismenosti in medpoklicnega sodelovanja. Poleg študijskega dela so si študenti in visokošolski učitelji ogledali mesto Celje, se zabavali v Tehnoparku, se sprehodili do Drevesne hišice v Mestnem gozdu in se ob večerih zabavali v Celjskem mladinskem centru.

 

Udeležence sta ob zaključku poletne šole pozdravila tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar ter župan Mestne občine Celje Matija Kovač.

 

Sodelovalo je 18 tujih in 5 domačih študentov, 6 tujih in 2 domači predavateljici ter dve gostujoči strokovnjakinji.

Poletna šola 2016

HEALTHY LIFESTYLE FOR AGING WELL

Tretja poletna šola prav tako v okviru Erasmus + projekta »Healthy lifestyle for aging well« je potekala od 23. maja do 3. junija 2016.

 

Poletna šola je potekala v obliki predavanj, delavnic, terenskega dela in ekskurzij. Sodelovalo je 30 domačih in tujih študentov ter 15 domačih in tujih predavateljev. Na poletni šoli so študenti in visokošolski učitelji poglobljeno obravnavali teme povezane z varnim okoljem za starejše, mentalnim zdravjem starejših, pomenom fizične aktivnosti starejših, zdravo prehrano v starosti ter etiko pri skrbi za starejše.

Poletna šola 2015

HEALTHY LIFESTYLE FOR AGING WELL

Druga mednarodna poletna šola, ki se je odvijala v okviru Erasmus+ projekta »Healthy lifestyle for aging well« je potekala od 25. maja do 5. junija 2015.

 

V projektu in poletni šoli so poleg takrat še Visoke zdravstvene šole v Celju sodelovale še University of Oulu, Finska, Medical university in Lublin, Poljska in CESPO, Portugalska.

 

Poletna šola je bila namenjena proučevanju zdravega življenjskega sloga starejših ljudi, s poudarkom na zdravstveni pismenosti in fizični aktivnosti starejših. Sodelovalo je 18 tujih študentov in 6 študentov domače inštitucije. V štirinajstih dneh poletne šole smo izvedli različne aktivnosti, ki jih je vodilo 17 domačih in tujih visokošolskih učiteljev. Tako smo skozi različna predavanja spregovorili o pripravi družbe na zdravo staranje in vlogi medicinskih sester / zdravstvenikov pri tem. Spoznali smo pomen zdravega življenjskega sloga in izvedli več ur delavnic: test hoje na 2 km, nordijsko hojo, pogovore s starejšimi v okviru medgeneracijskega druženja ipd. Uspešno smo izvedli tri študijske obiske po Sloveniji, kjer smo si ogledali primere dobrih praks skrbi za starejše.

Poletna šola 2013

Prevention for active aging

Prva mednarodna poletna šola v organizaciji fakultete z naslovom »Prevention for Active Aging« je potekala od 2. do 15. junija 2013.

 

Poletna šola je, v obliki Erasmusovega Intenzivnega programa, nastala pod partnerstvom štirih visokošolskih institucij s področja zdravstvene nege, in sicer Medicinske fakultete Univerze na Reki (Hrvaška), CESPU – Advanced Polytechnic and University Cooperative – Polytechnic Health Institute of the North, Porto (Portugalska), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno (Poljska) ter takrat še Visoke zdravstvene šole v Celju (Slovenija).

 

Štirinajstdnevna poletna šola je bila namenjena proučevanju različnih aktivnosti, ki jih v posameznih partnerskih državah izvajajo za promocijo aktivnega staranja prebivalstva, predstavitvi dobrih praks v slovenskem prostoru ter oblikovanju predlogov za nadaljnje aktivnosti na tem področju. Pomemben del poletne šole so bile tudi ekskurzije (Inštitut Antona Trstenjaka, spoznavanje prostovoljnega dela starejših v Slovenskem etnografskem muzeju, obisk Doma Nine Pokorn Grmovje, Splošne bolnišnice Celje) in spoznavanje Slovenije (ogledi Celja, Ljubljane, Bolnišnice Franje idr.) ter pestre družabne in športne aktivnosti. Na šoli je sodelovalo 24 študentov zdravstvene nege iz partnerskih institucij, njihovo delo pa je usmerjalo več kot 10 tujih in domačih predavateljev ter strokovnjakov iz prakse.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content