Mednarodne študentske konference

Evropske študentske konference

Oulo, Finska, 24.  2. – 9. 6. 2021

7. evropska študentska konferenca

V obdobju od februarja do junija 2021 je potekala mednarodna študentska konferenca študentov zdravstvene nege z naslovom »International Nursing Ethics 2021«. Konferenca je potekala na daljavo v obliki predavanj in delavnic ter v mednarodno mešanih skupinah študentov in predavateljev. Sodelovalo je šest visokošolskih inštitucij: Visoka zdravstvena šola v Celju, Oulu University of Applied Sciences, Finska, University of Lincoln, Anglija, University of East Anglia, Anglija in Medical University of Lublin, Poljska. Predstavnica študentov Visoke zdravstvene šole v Celju je bila Sanela Pečečnik, sodelovali sta tudi visokošolski učiteljici izr. prof. dr. Bojana Filej in pred. mag. Brina Felc.

 

Cilj študentske konference je bilo pridobiti dodatna znanja ter se poglobiti v aktualne teme etike zdravstvene nege v različnih državah Evrope. Iskali smo odgovore na različna vprašanja npr. »Ali se soočamo z enakimi izzivi ali obstajajo razlike med našimi državami in kulturami?« in  »Kakšne izzive na področju zdravstvene nege in etike zdravstvene nege je prinesel Covid-19?«

 

Konferenca je bila razdeljena na 5 srečanj. Prvo uvodno srečanje je potekalo 24. februarja in je bilo namenjeno seznanitvi z obravnavano temo ter medsebojnemu spoznavanju. Drugo srečanje je potekalo 24. marca, osrednja tema tega srečanja je bilo etično odločanje. Tretje srečanje je bilo izvedeno 14. aprila in je obravnavalo etiko zdravstvene nege na različnih področjih zdravstvene nege. Predzadnje srečanje, ki se je dotaknilo položaja zdravstvenih delavcev v času epidemije Covid-19, je bilo izvedeno 12. maja. Na zadnjem srečanju dne, 9. junija, so se študenti in predavatelji sprehodili skozi vse obravnavane teme ter pripravili povzetke vseh srečanj. 

 

Poleg omenjenih srečanj so študenti v vmesnem času, med posameznimi delavnicami, sodelovali v mednarodnih študijskih skupinah ter opravljali različne naloge, ki so jim bile dodeljene. Opravljene naloge so nato predstavili ostalim udeležencem na naslednjem skupnem srečanju.

Lincoln, Velika Britanija, 25. 11. – 29 . 11. 2019

6. evropska študentska konferenca

Gostiteljica 6. študentske konference je bila partnerska univerza University of Lincoln v Veliki Britaniji. Konferenca z naslovom: Adolescent Wellbeing: Cross Cultural Comparisons je potekala od ponedeljka, 25. novembra, do petka, 29. novembra 2019. Na konferenci so poleg gostiteljev sodelovali še študenti in visokošolski učitelji iz Oulu University of Applied Sciences (Finska), Medical University of Lublin (Poljska) in Visoke zdravstvene šole v Celju. Konference so se udeležili študenti Aljaž Štorman, Anže Uratnik (oba 2. letnik) in študent Kemal Ejub ter visokošolski sodelavki, pred. Cvetka Skale in Nuša Konec Juričič.

Magdeburg, Nemčija, 20. 10. – 26. 10. 2017

5. Evropska študentska konferenca

Letošnja že 5. Študentska konferenca študentov zdravstvene nege je potekala v Magdeburgu med 20. in 26. oktobrom 2017. Gostiteljica konference je bila School of Nursing Goslar (Nemčija). Na konferenci so poleg gostiteljev sodelovali še študenti in visokošolski učitelji iz University of Lincoln (Velika Britanija), Medical University of Lublin (Poljska) in Visoke zdravstvene šole v Celju.
Tema letošnje konference je bila Staranje populacije.

Celje, 23. 11. – 27. 11. 2016

4. Evropska konferenca

4. Evropska konferenca študentov zdravstvene nege z naslovom  MULTICULTURAL SOCIETY – CULTURAL COMPETENCES – HEALTH PROMOTION 65+  – CHALLENGES FOR NURSING STUDENTS je potekala med 23. in 27. novembrom 2016 v organizaciji Visoke zdravstvene šole v Celju. 

 

Na študentski konferenci je aktivno sodelovalo 21 študentov zdravstvenih ved ter 8 visokošolskih učiteljev iz University of Lincoln (Velika Britanija), School of Nursing Goslar (Nemčija), Medical University of Lublin (Poljska) in Visoke zdravstvene šole v Celju.

 

Slavnostna govornica na konferenci je bila Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, po besedah katere sta multikulturnost in kulturne kompetence izziva sodobne družbe, s katerimi se soočajo v vseh evropskih državah. Kot je poudarila, morajo zdravstvene politike izboljšati dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev v multikulturnih družbah, ob upoštevanju pravic pacientov, človeškega dostojanstva, solidarnosti in enakosti.

Konferenca je študentom in diplomantom omogočila predstavitve njihovega raziskovalnega dela. Ob aktivnem delu v delavnicah so študenti prenašali izkušnje in predstavljali pridobljene kulturne kompetence, hkrati pa spoznavali izobraževalne in zdravstvene sisteme v različnih državah. Poleg strokovnih prispevkov študentov in visokošolskih učiteljev je bil del programa namenjen tudi spoznavanju Celja z okolico in Ljubljane ter seveda druženju študentov iz različnih držav.

 
Izdan  je bil tudi zbornik povzetkov prispevkov s konference.
 Lublin, 20. 4. – 23. 4. 2015

3. Evropska konferenca študentov

Študenti VZŠCE so se v mesecu aprilu 2015 udeležili 3. Evropske konference študentov zdravstvene nege, ki jo je organizira Medicinska univerza v Lublinu. Na konferenci so poleg naših in poljskih študentov sodelovali še študenti iz Nemčije in Velike Britanije.

 

V prilogi je objavljen program in opis konference.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content