Dekanat

Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. metal.

Vodja Službe za študijske in študentske zadeve in vodja knjižnice

Mihaela Pinter Rojc, univ. dipl. ekon.

Strokovna sodelavka

mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.

Vodja mednarodne pisarne

Darinka Klinger, univ. dipl. ekon.

Služba za finančne in kadrovske zadeve

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content