Nagovor dekana

Bodoči študenti

Odločate se za študij zdravstvene nege, študij po katerem boste strokovno obvladali zdravstveno nego, se ustrezno sporazumevali s pacienti in sodelavci, hkrati pa ohranili human in etičen odnos do bolnih in zdravih, ki prav to od vas pričakujejo. Pričakovanja in zahteve vašega bodočega poklica naraščajo, izzivi postajajo čedalje resnejši, materialno plačilo pa pogosto nadomesti beseda zahvale ali hvaležni pogled.

 

Poleg študija zdravstvene nege na fakulteti poteka tudi magistrski študij s področja paliativne oskrbe, ki v moderni družbi postaja vse bolj pomembna. Pripravljamo tudi druge programe magistrskega študija in vam tako omogočamo nadaljevanje izobraževanja na isti visokošolski inštituciji.

 

Medicina in zdravstvena nega kot njen integralni del v zadnjih desetletjih hitro napredujeta. Hkrati z napredkom pa se soočata s perečimi sociološkimi, psihološkimi, moralno-etičnimi in ekonomskimi problemi, ki jih razkorak med vse večjimi zmogljivostmi stroke ter omejenimi zmožnostmi vsake družbe le še povečuje. Meje med področji dela med zdravniki ter diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki postajajo vse bolj zabrisane, zadolžitve in odgovornosti posameznih skupin se medsebojno prepletajo. Brez timskega dela je nemogoče uspeti na katerem koli medicinskem področju. Zdravstveni delavec mora biti zato ustrezno izobražen, da se z vsemi zgoraj navedenimi izzivi lahko ustrezno sooči, jih obvlada in deluje v pacientovo korist.

 

Ustanovitev in delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju leta 2009, ki od leta 2022 deluje kot Fakulteta za zdravstvene vede v Celju, omogoča študentom učenje v domačem okolju, zdravstvenim zavodom pa zagotavlja ustrezno izobražene delavce s področja zdravstvene nege. Kljub razmeroma kratkotrajnemu delovanju šole, zagotavljamo kakovostno izobraževanje. S sodelovanjem več strokovnjakov z različnih področij  izvajamo študijske programe, ki so sinteza kakovostnega teoretičnega izobraževanja, praktično uporabnega kliničnega usposabljanja ter uvajanja v raziskovalno delo. Kakovostno klinično usposabljanje, ki je temeljnega pomena za praktično delo, opravljajo študent v številnih zdravstvenih ustanovah v regiji in izven nje. Poleg tega smo povezani s številnimi sorodnimi šolami v tujini, kar omogoča študentom, da del študija opravijo v tujini. Kot mlada in razmeroma majhna fakulteta se mnogo lažje prilagajamo novim zahtevam in potrebam študentov in učiteljev.

 

Verjamemo, da bomo z vašim aktivnim sodelovanjem v vaše in v naše zadovoljstvo kakovost študija lahko nenehno izpopolnjevali in izboljševali. Veselimo se, da se bomo v jeseni srečali v naših učilnicah in ob pacientih.

 

izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., dekan Fakultete za zdravstvene vede v Celju

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content