Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Korak v odraslo življenje

Diplomati in diplomantke

Diplomantke in diplomati, ki pridobijo naziv dipl. medicinska sestra/dipl. zdravstvenik, so po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2. stopnji (strokovni magisterij). Usposobljeni so za zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno vzgojo in izobraževanje ter za organizacijo dela in razvojno raziskovalno dejavnost. Diplomantke in diplomanti se lahko zaposlijo v vseh članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.

Glavne zaposlitvene možnosti

  • Primarna zdravstvena dejavnost (osnovna zdravstvena dejavnost)
  • Sekundarna zdravstvena dejavnost (specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost)
  • Terciarna zdravstvena dejavnost (dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov)
  • Posebna specialistična dejavnost (socialnomedicinska, higienska epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost)
  • Socialni in posebni socialni zavodi
  • Zdraviliška zdravstvena dejavnost
  • Zasebna zdravstvena dejavnost
Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content