Katedre

Katedre

Katedre povezujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske in raziskovalne sodelavce ene ali več disciplinarnih področij pri izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega dela ter spodbujajo usklajeno in povezano izobraževalno in raziskovalno delo na disciplinarnem področju, ki ga predstavljajo. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju za izvajanje izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela delujejo naslednje katedre:

Katedra za zdravstveno nego

Predstojnica:
viš. pred. dr. Andreja Hrovat Bukovšek

Člani katedre

Petra Brdnik, viš. pred. dr. Andreja Hrovat Bukovšek, lekt. Katarina Čander, viš. pred. dr. Vesna Čuk, pred. Suzana Drame, Mario Dremšak, viš. pred. Duška Drev, pred. mag. Brina Felc, izr. prof. dr. Bojana Filej, Lidija Fošnarič, dr. Helena Kristina Halbwachs, Majda Hrastnik, doc. dr. Ivanka Huber, izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič, viš. pred. Branko Kešpert, viš. pred. mag. Vesna Lešnik Štefotič, viš. pred. Ivanka Limonšek, viš. pred. Andreja Ljubič, pred. Gordana Lokajner, viš. pred. mag. Hilda Maze, Katja Mulej  Hren, strok. sod., Lucija Novak, Andreja Obrez Mernik, viš. pred. mag. Darja Plank, pred. Cvetka Skale, Domen Slapšak, pred. Barbara Smrke, Irena Sojč, doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik,  Hana  Tomaš, zasl. prof. dr. Peter Umek, doc. dr. Tanja Vec Rupnik, pred. Bernarda Žagar

Katedra za medicinske vede

Predstojnik katedre:

Člani katedre

prof. dr. Ivan Eržen, prof. dr. Damjan Glavač, pred. mag. Lidija Gobec, viš. pred. mag. Cveta Gregorc, Majda Hrastnik, strok. sod., viš. pred. mag. Marija Kolenc, prof. dr. Radko Komadina, pred. mag. Jakob Koren, pred. Matej Marinšek, doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, doc. dr. Alenka Kovačič, viš. pred. dr. Rok Poličnik, izr. prof. dr. Gorazd Voga,  viš. pred. dr. Roman Parežnik, izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter,  pred. mag. Franc Vindišar, viš. pred. mag. Miloš Židanik, viš. pred. mag. Tjaša Žohar Čretnik

Katedra za podiplomski študij

Predstojnik katedre:

Člani katedre

doc. dr. Evgen Benedik, doc. dr. Mateja Berčan, prof. dr. Kristijan Breznik, doc. dr. Mojca Dobnik, izr. prof. dr. Bojana Filej, doc. dr. Branko Gabrovec, zasl. prof. dr. Jana Goriup, prof. dr. Štefan Grosek, izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič, doc. dr. Radojka Kobentar, doc. dr. Alena Kovačič, doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, prof. dr. Radko Komadina, doc. dr. Anamarija Meglič, doc. dr. Maja Šeruga, izr. prof. dr. Gorazd Voga, doc. dr. Špelca Mežnar, izr. prof. dr. Jože Ramovš, doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, doc. dr. Tanja Vec Rupnik, doc. dr. Erika Zelko, doc. dr. Vesna Zupančič

 
Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content