Katedre

Katedre

Katedre povezujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske in raziskovalne sodelavce ene ali več disciplinarnih področij pri izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega dela ter spodbujajo usklajeno in povezano izobraževalno in raziskovalno delo na disciplinarnem področju, ki ga predstavljajo. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju za izvajanje izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela delujejo naslednje katedre:

Katedra za zdravstveno nego

Predstojnica:
viš. pred. mag. Darja Plank

Člani katedre

Ahbeer Al Sayegh, strok. sod., viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, pred. Suzana Drame, viš. pred. Duška Drev, pred. mag. Brina Felc, izr. prof. dr. Bojana Filej, zasl. prof. dr. Jana Goriup, Majda Hrastnik, strok. sod., doc. dr. Boris Miha Kaučič, viš. pred. Branko Kešpert, viš. pred. Ivanka Limonšek, viš. pred. mag. Hilda Maze, Katja Mulej  Hren, strok. sod., viš. pred. mag. Darja Plank, pred. Cvetka Skale, pred. Barbara Smrke, Irena Sojč, strok. sod., Mateja Štravs, strok. sod., doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik,  pred. Bernarda Žagar, pred. Gordana Lokajner

Katedra za klinične medicinske vede

Predstojnik katedre:
prof. dr. Radko Komadina

Člani katedre

viš. pred. Cveta Gregorc, pred. mag. Lidija Gobec, Majda Hrastnik, strok. sod., viš. pred. mag. Marija Kolenc, prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Marko Lavrič, pred. Matej Marinšek,doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, viš. pred. Rok Poličnik, izr. prof. dr. Gorazd Voga

Katedra za temeljne medicinske vede

Predstojnik katedre:
pred. mag. Franc Vindišar

Člani katedre

prof. dr. Damjan Glavač, viš. pred. dr. Roman Parežnik, izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter, doc. dr. Alenka Kovačič, pred. mag. Franc Vindišar, viš. pred. mag. Tjaša Žohar Čretnik

Katedra za paliativno oskrbo

Predstojnik katedre:
doc. dr. Boris Miha Kaučič

Člani katedre

izr. prof. dr. Kristijan Breznik, izr. prof. dr. Bojana Filej, prof. dr. Štefan Grosek, doc. dr. Boris Miha Kaučič, doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, prof. dr. Radko Komadina, viš. pred. dr. Roman Parežnik, viš. pred. mag. Darja Plank, doc. dr. Maja Šeruga, izr. prof. dr. Gorazd Voga, doc. dr. Špelca Mežnar, doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, zasl. prof. dr. Jana Goriup, doc. dr. Evgen Benedik

Iščite po spletnem mestu

Skip to content