Strokovni partnerji fakultete

Strokovni partnerji fakultete

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju je za zagotavljanje kakovostne organizacije in izvedbe študijskega programa vzpostavila tesno sodelovanje s pomembnimi institucijami na področju zdravstva:

 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje,
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje,
 • Društvo za laktacijo in dojenje Slovenije,
 • Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja,
 • Varuh človekovih pravic RS,
 • Center za razvojno nevroznanost, Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta UL,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč demenci Spominčica Šentjur,
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
 • Zdravniška zbornica Slovenije,
 • Koronarni klub Celje,
 • Slovensko združenje za intenzivno medicino,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje,
 • Hospic, Območni odbor Celje.

   

 

 

Fakulteta dobro sodeluje tudi z regijskimi zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi in z zavodi v drugih regijah, s pomočjo katerih zagotavlja izvedbo kliničnega usposabljanja študentov:

 

 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 • Splošna bolnišnica Trbovlje,
 • Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
 • Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
 • Bolnišnica Topolšica,
 • Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
 • Splošna bolnišnica Brežice,
 • Dom Tisje,
 • Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica,
 • Dom počitka Mengeš,
 • Dom Nine Pokorn Grmovje,
 • Dom starejših Šentjur,
 • Dom Lipa, d.o.o.,
 • Lambrechtov dom,
 • Dom za varstvo odraslih Velenje,
 • Dom ob Savinji Celje,
 • Dom upokojencev Polzela,
 • Thermana, d.d.,
 • Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje,
 • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
 • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
 • Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik,
 • Sončni dom, družba za storitve d.o.o.,
 • DEOS, d.d. PE Center starejših Zimzelen Topolšica,
 • Dom upokojencev Ptuj,
 • Dom Sv. Jožef,
 • Dom upokojencev center Ljubljana,
 • Zdravstveni dom Trbovlje,
 • Zdravstveni dom Hrastnik,
 • Zdravstveni dom Celje,
 • Zdravstveni dom Šentjur,
 • Zdravstveni dom Velenje,
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
 • Zdravstveni dom Domžale,
 • Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje,
 • Zdravstveni dom Krško,
 • Zdravstveni dom Zagorje ob Savi,
 • Zdravstveni dom Litija,
 • Zdravstveni dom Sevnica,
 • Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec,
 • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
 • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
 • Zdravstveni dom Laško,
 • Zdravstveni dom Ljubljana,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.
 
Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content