Fakulteta
Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (v nadaljevanju FZVCE) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost na področjih zdravstva, zdravstvene nege in družbenih ved. Ustanovitelj fakultete je Regijsko študijsko središče v Celju, javni zavod pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije.

 

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (pred preoblikovanjem Visoka zdravstvena šola v Celju) je bila ustanovljena v mesecu maju 2009 na podlagi sklepa Senata za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo (sklep št. 6033-61/2008/8). S tem je visoka šola pridobila status javno veljavne visokošolske inštitucije, ki izdaja javno veljavne listine. V mesecu juniju 2009 je bilo pridobljeno še soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2). Z vpisom v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v mesecu avgustu 2009 je VZŠCE izpolnila vse potrebne formalne pogoje za začetek izobraževalnega procesa.

Svet nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je 16. 6. 2022 sprejel sklep o preoblikovanju Visoke zdravstvene šole v Celju v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju.

 

Fakulteta izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega kot redni in izredni študij  in 2-letna magistrska študijska programa 2. stopnje Zdravstvena nega in Paliativna oskrba v obliki izrednega študija.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content