Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Napredovanje v višji letnik

Pogoji za napredovanje po študijskem programu Zdravstvena nega

 Študent bo lahko napredoval v drugi letnik, če bo zbral 51 kreditnih točk prvega letnika. Obvezno bo moral opraviti izpite iz:

  • Zdravstvene nege in raziskovanja,
  • Etike in filozofije zdravstvene nege,
  • Anatomije, fiziologije in patologije,
  • Zdravstvene nege starostnika z geriatrijo,
  • Mikrobiologije s parazitologijo.

V tretji letnik bo lahko napredoval, če bo opravil vse obveznosti prvega letnika in zbral 51 kreditnih točk drugega letnika. Obvezno bo moral opraviti naslednje izpite 2. letnika:

  • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo,
  • Zdravstvene nega internističnega bolnika z interno medicino,
  • Diagnostično-terapevtski program,
  • Supervizija,
  • Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi.

Ostale informacije

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, v katerega je bil prvič vpisan v tekočem študijskem letu, če zbere najmanj 30 kreditnih točk vpisanega letnika.

Z napredovanjem, ponavljanjem in absolventskim stažem študent ohranja status študenta in s tem pravice in ugodnosti določene z zakonom. Iz opravičljivih razlogov bo lahko Komisija za študijske zadeve VFZVCE študentu, ki ne izpolnjuje pogojev glede obsega opravljenih študijskih obveznosti za napredovanje, pravico do ponavljanja letnika pa je že izkoristil, podaljša status študenta.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content