Vzpostavite trden temelj
za kariero v zdravstveni negi

Naši študenti pridobivajo znanje, veščine in spretnosti ob podpori sodobnih metod poučevanja in učenja.

20. 11. 2023

FZVCE je akreditirala nov magistrski študijski program Zdravstvena nega. Prvo generacijo študentov bomo vpisali v študijskem letu 2024/25.

Sodelovanje z zdravstvenimi inštitucijami in okoljem

Povezani smo z več kot 40 zdravstvenimi in socialno-varstvenimi zavodi, v katerih naši študenti opravljajo klinično usposabljanje na različnih strokovnih področjih zdravstvene nege in paliativne oskrbe.

Odlično sodelujemo z regijskimi lokalnimi skupnostmi, kjer z zdravstveno-vzgojnimi aktivnostmi prispevamo k izboljšanju zdravja prebivalcev.

Usmerjeni smo v strokovno znanje in kompetence

Visokošolski učitelji na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju so strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami iz kliničnega okolja, ki vas bodo pripravili na reševanje zahtevnih izzivov v praksi.

Raziskovalno-razvojno delo na fakulteti je usmerjeno v reševanje izzivov, ki vplivajo na zdravje in blaginjo prebivalcev.

Raziskovalno in razvojno delo na fakulteti je usmerjeno v področja kakovosti in varnosti zdravstvene nege in oskrbe, na razumevanje vloge in vpliva medicinskih sester v zdravstvenem sistemu, na sodelovanje in timsko delo, na vpliv socialnih, kulturnih in ekonomskih dejavnikov na zdravstveno nego ter razvoj in nadgradnjo izvedbe študijskih programov ter programov vseživljenjskega učenja.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content