Vzpostavite trden temelj
za kariero v zdravstveni negi

Naši študenti pridobivajo znanje, veščine in spretnosti ob podpori sodobnih metod poučevanja in učenja.

Ponujamo odlične možnosti za kakovostno izobraževanje na področju zdravstvene nege in paliativne oskrbe.

Zdravstvena nega

Dobrodošli na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju. Prostor, kjer rastete.

Zdravstvena nega

Dobrodošli na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju. Prostor, kjer rastete.

Paliativna oskrba

Dobrodošli na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju. Prostor, kjer rastete.

1. 6. 2024

V študijskem letu 2024/25 razpisujemo 30 mest za vpis v magistrski študijski program Zdravstvena nega (izredni študij) in 30 mest za vpis v magistrski študijski …

Sodelovanje z zdravstvenimi inštitucijami in okoljem

Povezani smo z več kot 40 zdravstvenimi in socialno-varstvenimi zavodi, v katerih naši študenti opravljajo klinično usposabljanje na različnih strokovnih področjih zdravstvene nege in paliativne oskrbe.

Odlično sodelujemo z regijskimi lokalnimi skupnostmi, kjer z zdravstveno-vzgojnimi aktivnostmi prispevamo k izboljšanju zdravja prebivalcev.

Usmerjeni smo v strokovno znanje in kompetence

Visokošolski učitelji na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju so strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami iz kliničnega okolja, ki vas bodo pripravili na reševanje zahtevnih izzivov v praksi.

Raziskovalno-razvojno delo na fakulteti je usmerjeno v reševanje izzivov, ki vplivajo na zdravje in blaginjo prebivalcev.

Raziskovalno in razvojno delo na fakulteti je usmerjeno v področja kakovosti in varnosti zdravstvene nege in oskrbe, na razumevanje vloge in vpliva medicinskih sester v zdravstvenem sistemu, na sodelovanje in timsko delo, na vpliv socialnih, kulturnih in ekonomskih dejavnikov na zdravstveno nego ter razvoj in nadgradnjo izvedbe študijskih programov ter programov vseživljenjskega učenja.

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content