Zdravstvena nega

Naši študenti se učijo na sodobnih in naprednih tehnologijah ter pridobivajo praktično znanje in izkušnje.

Vpis zdravstvena nega

Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, se lahko vpiše, kdor je:

 • visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v obsegu 180 ECTS;
 • visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo Zakona o visokem šolstvu (UL RS 63/04);
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja;
 • visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij v okviru področja Klasius P-16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo. Vsi kandidati iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite) iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS):
 • Zdravstvena nega in raziskovanje (9 ECTS)
 • Zdravstvena in socialna zakonodaja (3 ECTS)
 • Organizacija dela v zdravstveni negi (3 ECTS)

 

Dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo največ 60 ECTS. Obveznosti določi Komisija za študijske in študentske zadeve FZVCE na podlagi vloge kandidata.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

 • A: 80 % glede na povprečno oceno predhodnega študija in 20 % na doseženo oceno diplomskega/projektnega dela oz. diplomskega izpita v predhodnem izobraževanju;
 • B: 100 % glede na povprečno oceno študija predhodnega študija, v kolikor diplomant predhodnega študijskega programa ni zaključil s pisnim izdelkom (diplomsko delo, projektna naloga, … idr.).

 

V primeru, da diplomant glede na točko A zaključi pisni izdelek brez ocene, se pri izbiri upošteva kriteriji iz točke B.

Postopek prijave

Prijavni rok za vpis v 1. letnik za študijsko leto 2024/25:
1. 6. do 20. 9. 2024.

 

Prijave potekajo  preko portala eVŠ, kjer so objavljena tudi natančnejša navodila. V primeru težav lahko kontaktirate EKC – Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki). Za pomoč smo dosegljivi tudi na fakulteti, in sicer na telefonski številki 03 428 79 00 ali na e-naslovu info@fzvce.si.

Informativni dnevi

 • četrtek, 30. 5. 2024, ob 16. uri, v spletni obliki;
 • četrtek, 5. 9. 2024, ob 16. uri, v prostorih fakultete na Mariborski cesti 7, Celje (1. nadstropje)

 

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content