Izvedeni XII. Stiki zdravstvene nege z naslovom Zagotavljanje in izboljševanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave – realnost ali iluzija?

22. 3. 2023

Simpozij, ki je potekal v obliki webinarja 22. 3. 2023, je obravnaval tematiko neizvedene zdravstvene nege. Vabljeni predavatelji so predstavili različne vidike neizvedene zdravstvene nege ter njen vpliv na kakovostno obravnavo pacienta.

V okviru simpozija je bil izdan zbornik povzetkov, ki je dostopen na povezavi: https://www.fzvce.si/si/ivis/595

.

19. 4. 2024

V študijskem letu 2024/25 razpisujemo 30 mest za vpis v magistrski študijski program Zdravstvena nega (izredni študij) in 30 mest za vpis v magistrski študijski …

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content