Domov  >  Vseživljenjsko učenje Izobraževanja za mentorje in visokošolske učitelje

> Visokošolska didaktika
Izobraževanja na FZVCE

Visokošolska didaktika

Povzetek izobraževanja

Visoka zdravstvena šola v Celju je že v letu 2018 skupaj z Regijskim študijskim središčem aktivno vključena v projekt  Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo,  katerega cilj je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 5 delavnic v okvitu projekta je bilo izvedenih na VZŠCE, sicer pa se visokošolski učitelji udeležujejo tudi ostalih delavnic v okviru projekta, ki potekajo na Univerzi v Mariboru, Univerzi v Ljubljani ter na Univerzi na Primorskem.

Več o projektu na povezavi: http://www.inovup.si/o-projektu

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content