Domov  >  Vseživljenjsko učenje Izobraževanja za mentorje in visokošolske učitelje

> Program usposabljanja za pridobitev mentorskih kompetenc na osnovi naprednih znanj
Izobraževanja na FZVCE

Program usposabljanja za pridobitev mentorskih kompetenc na osnovi naprednih znanj

Povzetek izobraževanja

Program usposabljanja za klinične mentorje je pripravljen na osnovi raziskovalnih dokazov,
razvitih v Erasmus+ projektu QualMent, in obsega tri vsebinske module:

  • (M1): Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi.
  • (M2): Kulturna in jezikovna raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege.
  • (M3): Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.
    Program usposabljanja obsega 120 pedagoških ur. Polovica programa (60 ur) bo izvedena v
    obliki predavanj in seminarskih vaj, druga polovica programa (60 ur), pa kot implementacija
    pridobljenih teoretičnih znanj v klinično okolje.

Po teoretičnem usposabljanju sledi implementacija v klinično okolje v obsegu 60 ur.
Po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju (60 ur), kandidat/ka pridobi potrdilo in 25
licenčnih točk Zbornice-Zveze. Po uspešno opravljeni implementaciji v klinično okolje lahko
kandidat/ka pristopi k opravljanju izpita za pridobitev specialnega znanja Zbornice-Zveze (vpis v
nacionalni register specialnih znanj).

Možna je opravljati tudi samo posamezni modul (M1, M2, M3).

Dosedanje izvedbe šole mentorstva:

29. 9. 2021 – 14. 12. 2021, 8. 3. 2022 – 1. 5. 2022, 7. 12. 2023 – 7. 3. 2024

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content