Zaključek projekta QualMent

12. 11. 2021

raziskovalnega projekta Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju.


V projektu, ki se je izvajal od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021, so kot partnerji sodelovali: Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN), Univerza v Oulu (Finska), Univerza Alicante (Španija) in Univerza zdravstvenih ved (Litva).

  


Projekt je bil namenjen razvoju programa usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov dodiplomskih študijskih programov na področju zdravstvene nege, usklajenih z EU direktivo. Na podlagi raziskovalnih dokazov smo oblikovali model kompetenc, ki je bil podlaga za pripravo izobraževalnega programa za klinične mentorje. Program izobraževanja smo testno izvedli v letu 2020 v obliki predavanj, učnih delavnic in učenja na daljavo. Razvili in objavili smo tudi Smernice za razvoj mentorskih kompetenc v kliničnem usposabljanju.


Projekt se je torej uradno zaključil s 31. avgustom 2021, aktivnosti pa se nadaljujejo. V jesenskih mesecih tako poteka intenzivna diseminacija projektnih rezultatov, prav tako pa se na Visoki zdravstveni šoli v Celju odvija tudi jesenska šola mentorstva, ki se izvaja v skladu z izobraževalnim programom, ki je bil razvit v projektu.

20. 11. 2023

FZVCE je akreditirala nov magistrski študijski program Zdravstvena nega. Prvo generacijo študentov bomo vpisali v študijskem letu 2024/25.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content