Domov  >  Vseživljenjsko učenje Izobraževanja za mentorje in visokošolske učitelje

> Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu
Izobraževanja na FZVCE

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu

Povzetek izobraževanja

Visoka zdravstvena šola v Celju je od leta 2018 kot pridruženi partner vključena v projekt  Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu, katerega cilj je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv bo zagotovljen prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje bo prispevalo k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela.

Projekt INOVUP, ki je bil pridobljen v sklopu javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z nazivom »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«, sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več o projektu na spletni strani: INOVUP

Search
Close this search box.

Iščite po spletnem mestu

Skip to content